Nettutstillingen © 2007
Alle rettigheter forbeholdes.
Design og utvikling:
Conception – Art & DesignNettutstillingen er et prøveprosjekt innenfor digitale medier og elektronisk kunst. Prosjektet fokuserer på nettutstillinger som bygger på like vilkår som andre juryerte kunstutstillinger. Nettutstillingen er konseptualisert av designbyrået «Conception – Art & Design». Internett skal benyttes som mediebærer for å tilgjengeliggjøre kunstutstillinger for et bredt publikum. Hensikten er å formidle et kunstnerisk mangfold ved å presentere forskjellige kunstretninger og ulike kunstneriske uttrykk innenfor samtidskunst, fra den tradisjonelle malerkunsten til det nyeste av digitalkunst. Prosjektet skal videreutvikles i samarbeid med kunstorganisasjoner, kunstsentrer, gallerier og andre aktuelle institusjoner.
Vi har den store glede å lansere Nettutstillingen 2006 ved å presentere kunstneren Adon Elmir og hans nye nettutstilling «Assosiasjoner».

nettutstillingen.no – en fellesplattform for mangfoldige kunstneriske utrykk.

visninger siden august 2006