Nettutstillingen er et prøveprosjekt innenfor digitale medier og elektronisk kunst. Prosjektet fokuserer på nettutstillinger som bygger på like vilkår som andre juryerte kunstutstillinger. Internett skal benyttes som mediebærer for å tilgjengeliggjøre kunstutstillinger for et bredt publikum. Hensikten med dette prosjektet er å formidle et kunstnerisk mangfold ved å presentere forskjellige kunstretninger og ulike kunstneriske uttrykk innenfor samtidskunst.
NETTUTSTILLINGEN.NO er konseptualisert av designbyrået «Conception – Art & Design», og skal være en fellesplattform for mangfoldige kunstneriske uttrykk. Prosjektet er nå i startfasen og skal trinnvis utvikles videre.

Nettutstillingen 2006: «Assosiasjoner»

Nettutstillingen 2006 presenterer utstillingen «Assosiasjoner» ved kunstneren, Adon Elmir. «Assosiasjoner» er den første utstillingen som presenteres på dette nettstedet. Gjennom 30 arbeider forsøker Adon Elmir å avspeile skjulte arenaer i menneskets sjeleliv. Han karakteriserer kunstens oppgave som den alltid vil være å forandre virkeligheten til noe bedre. Om kunsten kan lykkes ved det, er det et verken avgjort eller avgjørende spørsmål, men det estetiske spørsmålet skal ikke av den grunn være mindre vesentlig enn livets essensielle spørsmål, mener kunstneren.
Mer om budskapet som denne utstillingen prøver å framme, kan du lese i pressemeldingen.

«Assosiasjoner» er en salgsutstilling der du har mulighet for å bestille verk via Internett. Vi gjør oppmerksom på at vi etter kunstnerens ønske vil gi 25–30% rabatt på alle innkjøp som skjer via Internett. Dette gjelder imidlertid kun i en begrenset periode.
Alle nødvendige informasjon i forbindelse med Internettbestillingen finner du under kategoriene: «Prisliste» og «Bestilling».
Vi ønsker deg hjertelig velkommen! Og vi vil gjerne at du kan bruke noen minutter til å kommentere utstillingen på «Meninger»-sidene.

Om kunstneren

Adon Elmir er utdannet arkitekt fra Universitetet i Damaskus med diplomgrad i arkitektingeniørvitenskap, 1996.
Ut over arkitekturen som et faglig grunnlag for hans virksomhet arbeider Elmir med ulike kunstarter, hovedsakelig billedkunst, grafikk, digitalkunst og visuell kommunikasjon.
Adon Elmir har siden 1988 jobbet innenfor forskjellige medier. Billedkunst, design, kalligrafi og arkitekturfotografi sto sentralt i hans arbeid. Dette har i de senere årene dannet grunnlaget for hans kunstneriske prosjekt som i utgangspunktet bygde på kombinasjon mellom flere kunstområder.

Elmir beskriver sitt arbeid slik: «Der å skildre verden slik den virkelig er oppfyller for meg ikke kunstens mål, fordi det i den må finnes noe som går ut over dette, som det å skildre verden slik den ønskes eller fryktes. Jeg prøver å beskrive det menneskelige gjennom det personlige ved å frigjøre vesenet fra egne erfaringer, for så å identifisere kunsten i en åndelig dialog mellom mine indre verdener og den menneskelige arven i sin helhet – der det objektive og det subjektive kan møte og flyte inn i hverandre og skape noe helt nytt.»

Mer om kunstneren finnes på:
Kunstnerens eget nettsted
Kunstnernes informasjonskontor
Kulturnett Norge
«Conception – Art & Design»

Presseutklipp

«Elmirs kunst kan betraktes som klart politisk, men bildene representerer også dypere og mer følelsesnære rom. Arbeidene prøver å beskrive menneskelige lidelser, pinefulle scener fra vår tid, virkelighetens skjulte helvete, åndelige rom og en verden som få vil se, og som de fleste ikke tror eksisterer. Og det hele er gjort så elegant, så harmonisk og velkomponert at første inntrykk er: Jøss, så vakkert! – inntil det sterke innholdet i mange av arbeidene brutalt åpner seg for betrakteren.»
Magnar Fjørtoft

Til kunstnere og kunstinteresserte

Interesserte kunstnere, kunstformidlere, kunstinstitusjoner og kunstorganisasjoner er velkomne til å ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om prosjektets framtidige planer. Fullstending informasjon om dette i tillegg til søknadsskjemaer vil etter hvert bli lagt ut på dette nettstedet.

visninger siden august 2006

Nettutstillingen © 2006 – Alle rettigheter forbeholdes.
Design og utvikling: Conception – Art & Design